Misja GBP


Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice  służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.
Jej podstawowym celem i głównym zadaniem  jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Wilamowice.
Ponadto popularyzowanie wiedzy, kultury, książki i czytelnictwa.

Wyszukiwarka

NPRCz

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice

Dyrektor BARBARA GRABOWSKA
Paderewskiego 3
43-330 Wilamowice
Telefon: +48 (033) 845 71 93
Faks: +48 (033) 845 71 93

Warto odwiedzić:

Biblioteka Narodowa Biuletyn Informacji Publicznej

Polub nas na facebooku: