Sprawozdanie


Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne, promocyjne, edukacyjne w roku 2009.

Imprezy cykliczne organizowane przez wszystkie placówki biblioteczne GBP Wilamowice

– Tydzień Bibliotek – Lekcje biblioteczne  z udziałem przedszkolaków oraz młodszych klas Szkoły
Podstawowej,Uczniowie zapoznali się z regulaminem korzystania ze zbiorów biblioteki oraz poznali zasady
opracowania zbiorów oraz udostępniania. Dzieci zapoznały się


Lekcja Biblioteczna – I klasa Szkoły Podstawowej Wilamowice

– Ogólnopolska Akcja Społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom” – czytanie bajek dzieciom

w bibliotekach oraz w Przedszkolach, do czytania bajek zaangażowali się, jak co roku, bibliotekarze oraz
zaproszeni goście – przedstawiciele władz oraz różnych zawodów

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach

Bibliotekarz Filii Pisarzowice

Sekretarz Gminy Wilamowice

Bibliotekarz Filii w Starej Wsi

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół Przedszkoli Wilamowice

Bibliotekarz Oddziału dla dzieci GBP Wilamowice

W filii w Dankowicach Bajki dzieciom czytali nauczyciele z Zespołu Szkół nr 4

w Czechowicach-Dziedzicach, jeden z nauczycieli ilustrował czytane bajki- wykonane ilustracje kolorowały dzieci z przedszkola.

W filii w Hecznarowicach bajki dzieciom czytał bibliotekarz, bibliotekę odwiedziły dwie grupy przedszkolaków.

– „Ferie w bibliotece”, „Wakacje w bibliotece”- Cykle zajęć plastycznych połączonych

z głośnym czytaniem

• Kartki walentynkowe

• Wkomponowanie widokówki do pracy plastycznej

• Wakacyjna podróż z bajką

• Biblioteka miejscem miłego spędzania czasu

• Cudowny świat bajek

• Najsłynniejszy polski miś

• Kolorowe wakacje w bibliotece

Biblioteki organizowały konkursy plastyczne oraz czytelnicze w celu popularyzacji książki

i czytelnictwa, w których chętnie biorą udział dzieci ze szkół podstawowych  oraz gimnazjalnych.

• „Baśniowy świat H.Ch. Andersena – „Dziewczynka z zapałkami” konkurs czytelniczy – GBP Wilamowice – maj 2009

• Konkurs plastyczny na ex libris biblioteki – Filia Dankowice – maj 2009

• Konkurs plastyczny „Moje Boże Narodzenie” VI edycja konkursu organizowanego przez oddział dla dzieci
GBP Wilamowice  tym razem na wykonanie projektu kartki świątecznej. Rozdanie nagród zostało połączone
z otwarciem wystawy nagrodzonych prac.

Wystawa prac plastycznych GBP Wilamowice

Rozdanie nagród laureatom konkursu w oddziale dla dzieci GBP Wilamowice – grudzień 2009

Spotkania autorskie

W 2009 roku odbyły się dwa spotkania autorskie mające na celu popularyzację czytelnictwa oraz promocję
książki i bibliotek na terenie gminy.

• W ramach „Literackich Fanaberii” spotkanie z pisarzem dla dzieci – Pawłem Beręsewiczem, zorganizowane
z inicjatywy  Biblioteki Śląskiej, spotkanie odbyło się 28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach.

W spotkaniu wzięło 64 uczniów szkoły podstawowej w Hecznarowicach

• Przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego miasteczka Wilamowice
– Wilamowianie  oraz w odpowiedzi na zaproszenie GBP Wilamowice oraz Burmistrza Gminy – 20 listopada
odbyło się spotkanie autorskie

z poetką zamieszkałą w Bielsku-Białej mającą powiązania rodzinne

w Wilamowicach- panią Danutą Bilczewską. Spotkanie poetyckie „Wieczór z Poezją” było połączone
z promocją tomiku wierszy autorki. Spotkanie odbyło się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Wilamowice.

Wystawy

• Wystawa robótek ręcznych członkiń Klubu Seniora – Filia Hecznarowice

Wystawa robótek szydełkowych, kwiatów z bibuły oraz przestrzennego orgiami

Marzec 2009

• Wystawa fotograficzna z podróży do Birmy, Kambodży i Wietnamu – podróżnika ze Starej Wsi pana Łukasz
Nycza, wystawa miała miejsce w bibliotece w Wilamowicach czym zapoczątkowano cykl „Podróże Marzeń”.
We wrześniu wystawa została przewieziona do filii w Starej Wsi, a następnie do filii w Hecznarowicach.

Pokłosiem wystawy fotograficznej było zorganizowane wraz z filią w Starej Wsi pierwszego z cyklu „Podróże
Marzeń” – spotkania z podróżnikiem – Łukaszem Nyczem. Spotkanie odbyło się w Sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Starej Wsi w dniu 14 listopada 2009roku.

• „Edward Chucher Żołnierz – Tułacz 1939 – 1945 Nauczyciel z Hecznarowic”

Wystawa zorganizowana  w filii Hecznarowice, na podstawie  „Wspomnień żołnierza tułacza”- E. Chuchera

• Wystawa rysunku plastyka – malarza pana Artura Bubca, zorganizowana w filii

w Dankowicach

• Wystawa „Tradycje i obyczaje Bożego Narodzenia” – wystawa stroików świątecznych wykonanych przez
członkinie Klubu Seniora – filia Hecznarowice

Ponadto we wszystkich placówkach zorganizowano szereg gazetek tematycznych

i biograficznych oraz rocznicowych.

W ciągu  roku zmodernizowano filię biblioteczną w Dankowicach – zakupiono kserokopiarkę oraz zestaw
komputerowy, podłączono szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice  ma swoje logo a pod koniec roku uruchomiła stronę internetową.

Wyszukiwarka

NPRCz

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice

Dyrektor BARBARA GRABOWSKA
Paderewskiego 3
43-330 Wilamowice
Telefon: +48 (033) 845 71 93
Faks: +48 (033) 845 71 93

Warto odwiedzić:

Biblioteka Narodowa Biuletyn Informacji Publicznej

Polub nas na facebooku: