Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Ogólną organizację Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice zwaną dalej Biblioteka,

jej zadania, zakres i sposób dzialania określa Statut Biblioteki zatwierdzony prze

Radę Miejską uchwałą nr XVI/127/00 z dnia 6 lipca 2000roku

  1. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działania

i odpowiedzialności kierownika, ogólny zakres obowiązków służbowych

i odpowiedzialności pozostałych pracowników oraz zakres działania komórek

organizacyjnych.

  1. Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonane w trybie zarządzenia lub

decyzji kierownika Biblioteki, z wyjątkiem zmian wynikających z przepisów prawnych

ogólnie obowiązujących oraz przepisów dotyczących Biblioteki wydanych przez orany

nadrzędne, które wchodzą w życie z mocy prawa.

Wyszukiwarka

NPRCz

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice

Dyrektor BARBARA GRABOWSKA
Paderewskiego 3
43-330 Wilamowice
Telefon: +48 (033) 845 71 93
Faks: +48 (033) 845 71 93

Warto odwiedzić:

Biblioteka Narodowa Biuletyn Informacji Publicznej

Polub nas na facebooku: